Privacystatement

Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruikt ARAG Legal Services B.V. uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan wettelijk gestelde eisen.

Geheimhoudingsplicht

Binnen ARAG Legal Services B.V. heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en kantoren om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, is in de wet vastgelegd. Ook hangt het af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben.

Uw gegevens zijn veilig bij ARAG Legal Services B.V.:

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk
  • Uw data wordt niet heimelijk verzameld en beoordeeld
  • Wij respecteren uw privacy, in het bijzonder uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Met betrekking tot uw privacy voldoet ARAG Legal Services B.V. aan de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Daarnaast voldoet ARAG Legal Services B.V. aan de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Geldigheid van dit privacystatement

Dit is het thans geldende privacystatement als vastgesteld door de directie van ARAG SE Nederland per 08-01-2019.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook vindt u hier de contactgegevens van de functionaris gegevensbeheer (FG).

Gebruik van cookies

ARAG Legal Services B.V. gebruikt cookies om statistieken bij te houden en zo bezoeken op de website te analyseren en te optimaliseren. Lees hier meer over hoe wij cookies gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Lees hier meer over welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij daar mee omgaan.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt de FG bereiken via:
fg@arag.nl
Postbus 230
3830 AE Leusden